Επικοινωνία | Home

Ακουστική

Αρχιτεκτονικές μελέτες ακουστικής χώρων (studio)

Studio ηχογράφησης στην Αθήνα

 

Χώρος ελέγχου (control room)
2001

-- Επιλέξτε φωτογραφία --