Επικοινωνία | Home

Ακουστική

Αρχιτεκτονικές μελέτες ακουστικής χώρων (studio)

Συνεδριακός χώρος στην Αθήνα

 

Κύρια αίθουσα (2002)

-- Επιλέξτε φωτογραφία --