Επικοινωνία | Home

Ακουστική

Αρχιτεκτονικές μελέτες ακουστικής χώρων (studio)

Studio ηχογράφησης στην Ζάκυνθο

 

Χώρος ηχογραφήσεων (recording room)
2004

-- Επιλέξτε φωτογραφία --